©2021. 3ÚP Vietnam.

Chậu nón đỏ – UPCOMR37

Sản phẩm bao gồm

  • 01 quai sắt
  • 01 chậu
  • 01 bầu nước
  • 01 lưới nhựa
  • 01 nắp khóa
  • 01 móc treo & tắc kê
  • 01 HDSD
  • * Không bao gồm cáp treo
Vừa : 13cm x 16cm x 8.5cm / Liên hệ
Màu Sắc