©2021. 3ÚP Vietnam.

Chậu trụ xanh dương – UPCYSB31

Sản phẩm bao gồm

  • 01 quai sắt
  • 01 chậu
  • 01 bầu nước
  • 01 lưới nhựa
  • 01 nắp khóa
  • 01 móc treo & tắc kê
  • 01 HDSD
Nhỏ : 10.5cm x 14cm x 10.5cm / 130.000đ
Màu Sắc